skip to Main Content
Menu

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Wise Industrial Solutions Oy (Y-tunnus:2900326-4)

Aputoiminimi:

SmartCow

Yhteystiedot:
 Paavalinvuorentie 15
40950  Muurame

Puh: +358 45 125 8202

E-mail: wiso@wiso.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Wise Industrial Solutions Oy / Pertti Saukko
Paavalinvuorentie 15
40950 Muurame
Puh: +358 45 125 8202
E-mail: pertti.saukko@wiso.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Pertti Saukko

Wise Industrial Solutions Oy / Pertti Saukko
Paavalinvuorentie 15
40950 Muurame
Puh: +358 45 125 8202
pertti.saukko@wiso.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Asiakas yritykset
 • Asiakas yritysten yhteyshenkilöt
 • Potentiaaliset yritykset
 • Potentiaalisten yritysten yhteyshenkilöt

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
  • SmartCow verkkokauppassa kerätty potentiaalilista, kysytty lupa markkinointiin (rasti ruutuun)
  • Messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin
  • Asiakaskäynneillä kerätty potentiaali, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, mukaan lukien asiakasviestintä
 • Palvelujen tuottaminen, tarjoaminen ja toimittaminen sekä kehittäminen ja laadunvarmistus
 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Palvelujen käytön seuranta ja analysointi sekä asiakkaiden segmentointi
 • Palveluissa mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Suoramarkkinointi
 • Markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
 • Palvelujen turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen
 • Koulutustarkoitukset
 • Oikeiden yhteystietojen toimittaminen tavaran toimittajalle, tilausten suoratoimituksia varten

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • Katuosoite
 • Postinumero ja toimipaikka

Asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • Mahdolliset reklamaation
 • Asiakaskyselyt

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Wise Industrial Solutions Oy

Pertti Saukko

Paavalinvuorentie 15

40950 Muurame

tai

pertti.saukko@wiso.fi

tai

Puh: +358 451 258 202

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole mahdotonta.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Asiakkaalta itseltään asiakaskäyntien yhteydessä
 • Asiakkaalta itseltään markkinointitilaisuuksissa, kuten messut

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Wise Industrial Solutions Oy:n ulkopuolelle.

Poikkeuksena yhteistiedot, jotka tavarantoimittaja tarvitsee tilausten suoria toimituksia varten:

Luovumme tietoja Milcotec Asp:lle (kotipaikka: Tanska) tätä tarkoitusta varten. Yritys Milcotec Asp on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Wise Industrial Solutions Oy: Pertti Saukko

Administer Oy (kirjanpito): Miia Piironen

JK-Center (IT-tuki): Tomi Kovanen

Milcotec Asp (tuotteiden toimittaja): Anne Lang Krogh

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Back To Top